Ιωνικός Ρυθμός
Πως θα πάω: Αρχαιολογικός χώρος Ακρόπολης, Αθήνα, Αττική (Χάρτης) O Καιρός: ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ τώρα από το meteo.gr

Ο Ιωνικός ρυθμός (το όνομα προέρχεται από τους Ίωνες) είναι ένας από τους τρείς κλασικούς αρχιτεκτονικούς ρυθμούς (οι άλλοι δύο είναι ο Δωρικός και ο Κορινθιακός)

Τα βασικά στοιχεία της διάκρισης των ρυθμών είναι η ζωφόρος, τα κιονόκρανα και οι κιονοστοιχίες.

Ο  Ιωνικός ρυθμός είναι πιο  "ανάλαφρος" από τον Δωρικό που χαρακτηρίζεται από αυστηρές και "βαριές" αναλογίες, κυρίως λόγω των περισσότερων διακοσμητικών στοιχείων και της ελευθερίας που είχαν οι αρχιτέκτονές να αναπτύσσουν το δικό τους τοπικό στιλ.

Η δημιουργία και η εξέλιξη των βασικών κανόνων του ρυθμού,  έγινε με μεγάλη πιθανότητα, στις Κυκλάδες και στα νησιά και τα παράλια του νοτιοανατολικού  Αιγαίου.

Χαρακτηριστικότατο δείγμα Ιωνικού  ρυθμού είναι το Ερέχθειο που βρίσκεται στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης (από όπου και η φωτογραφία).