Ναός Ηφαίστου (Θησείο), όπως φαίνεται από τα Προπύλαια, Ακρόπολη, Αθήνα
Πως θα πάω: Αρχαία Αγορά, Αθήνα, Αττική (Χάρτης) O Καιρός: ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ τώρα από το meteo.gr

Ο καλύτερα διατηρημένος αρχαίος ναός, που λανθασμένα είχε αποδοθεί στον Θησέα.

Βρίσκεται στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Αγοράς, πάνω στο λόγο του Αγοραίου Κολωνού. Ο ναός είναι δωρικού ρυθμού, περίπτερος με 13 κίονες στο μήκος και 6 κίονες στο πλάτος.  Ο σηκός χωρίζεται σε πρόναο, κυρίως ναό και οπισθόδομο.

Οι διαστάσεις του είναι 13,7 x 31,77 μέτρα και είναι κατασκευασμένος από πεντελικό μάρμαρο (ανωδομή), ενώ οι ζωφόροι και οι μετώπες από μάρμαρο της Πάρου.

Η θέση φωτογράφισης είναι από τα προπύλαια της Ακρόπολης.