Φαρικός μηχανισμός Ασετιλίνης, Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος

Φαρικός μηχανισμός που λειτουργούσε με ασετιλίνη, τύπου D-300mm, Σουηδικής κατασκευής.

Ο μηχανισμός έκανε έναν φάρο "ανεπιτήρητο", δηλαδή δεν υπήρχε φαροφύλακας και ο φανός λειτουργούσε αυτόματα ανάλογα με την ένταση του φωτός της ημέρας. Οι φάροι με μηχανισμό ασετιλίνης ήταν σε χρήση μέχρι το 2000 περίπου.

Βρίσκεται στο Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος και είναι δωρεά της Υπηρεσίας Φάρων του Π.Ν