Κερκυραϊκή παπυρέλλα, Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος, Πειραιάς

Πειραματικό σκάφος από πάπυρο, κατασκευασμένο στους Λιαπάδες της Κέρκυρας το 1987.

Στόχος της κατασκευής ήταν η εκτέλεση πειραματικών ταξιδιών στο Αιγαίο, αντίστοιχα εκείνων της Μεσολιθικής Εποχής (8000 π.χ.)

Βρίσκεται στο Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος