Αγαλμάτιο Ποσειδώνα, Αρχαιολογικό μουσείο Ελευσίνας, Αττική
Πως θα πάω: Αρχαιολογικό μουσείο Ελευσίνας, Αττική (Χάρτης) O Καιρός: ΜΕΓΑΡΑ τώρα από το meteo.gr

Αγαλμάτιο Ποσειδώνα, Ρωμαϊκής περιόδου. Η βάση  του βρίσκεται πάνω σε ιονικό κιονόκρανο.

Βρίσκεται στο αρχαιολογικό μουσείο της Ελευσίνας