Κιονόκρανο Δωρικού Ρυθμού
Πως θα πάω: Αρχαιολογικός χώρος Ακρόπολης, Αθήνα, Αττική (Χάρτης) O Καιρός: ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ τώρα από το meteo.gr

Το κιονόκρανο, είναι το πάνω μέρος του κίονα (κράνος). Στον Δωρικό ρυθμό αποτελείται  από τρία μέρη: Τον άβακα που στηρίζει το επιστύλιο. Τον εχίνο, ένα στρογγυλό κομμάτι που έχει πάνω στην βάση του το υποτραχήλιο. Το υποτραχήλιο έχει μια μικρή ράβδωση για την ένωση του κιονόκρανου με τον κορμό του κίονα.