Έντομα (ArtWork)
O Καιρός: ΕΛΛΑΔΑ τώρα από το meteo.gr

Πολύ κοντά σου… Ενοχλητικά αλλά χρήσιμα.

Όλες οι φωτογραφίες έχουν τροποποιηθεί με το Photoshop (Filter > Glowing Edges).