Πήλινος τροχήλατος λύχνος, Μουσείο Αρχαίας Αγοράς, Αθήνα, Αττική
O Καιρός: ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ τώρα από το meteo.gr

Πήλινος τροχήλατος λύχνος, 425-390 π.Χ.
Μουσείο Αρχαίας Αγοράς