Μικρά όστρακα, Γαλαξίδι, Φωκίδα
Πως θα πάω: Γαλαξίδι Φωκίδα (Χάρτης) O Καιρός: ΓΑΛΑΞΙΔΙ τώρα από το meteo.gr

Τα όστρακα συλλέχθηκαν από όλες τις παραλίες που βρίσκονται γύρω από το Γαλαξίδι.
Σεπτέμβριος 2015