Κιονόκρανο Κορινθιακού ρυθμού, Αρχαία Μεσσήνη, Καλαμάτα, Μεσσηνία
Πως θα πάω: Αρχαία Μεσσήνη, Καλαμάτα (Χάρτης) O Καιρός: ΚΑΛΑΜΑΤΑ τώρα από το meteo.gr

Το κιονόκρανο είναι από τις δύο κορινθιακές εσωτερικές κιονοστοιχίες της διώροφης βόρειας στοάς  της αγοράς. Ψαμμίτης με επίστρωση χρωματιστού κονιάματος.