Βόρεια πτέρυγα Προπυλαίων, Μακέτα, Μουσείο ακρόπολης, Αθήνα, Αττική
Πως θα πάω: Μουσείο Ακρόπολης, Αθήνα, Αττική (Χάρτης) O Καιρός: ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ τώρα από το meteo.gr

Βόρεια πτέρυγα Προπυλαίων («Πινακοθήκη»).  Πρόπλασμα της ανωδομής και της στέγης. 

Πάνω σε ένα καλοσχεδιασμένο σύστημα από δοκούς, δοκίδες και σανίδες τοποθετούνταν τα επίπεδα κεραμίδια και οι καλύπτρες των αρμών τους. Τα κεραμίδια υποδέχονταν τα νερά της βροχής και τα οδηγούσαν στις τρεις πλευρές του κτηρίου με τα ανθεμωτά ακροκέραμα.

Μελέτη: Τάσος Τανούλας
Κατασκευή: Γιώργος Κανέλλος