Αγαλμάτιο Ηρακλέους, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα, Αττική
Πως θα πάω: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα, Αττική (Χάρτης) O Καιρός: ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ τώρα από το meteo.gr

Αγαλμάτιο Ηρακλέους. Μάρμαρο πεντελικό. Βρέθηκε στην  Αθήνα, κοντά της Αγίας Ειρήνης, Ο Ηρακλής παριστάνεται με την κεφαλή καλυμμένη από τη λεοντή, η οποία δένεται μπροστά στο στήθος σε Ηράκλειον άμμα (κόμπος Ηρακλέους). Με το δεξί χέρι θα στηρίζονταν στο ρόπαλο του. 350 – 325 π.Χ.