Περιρραντήριο με έμμετρη επιγραφή, Επιγραφικό Μουσείο, Αθήνα, Αττική
Πως θα πάω: Επιγραφικό Μουσείο, Αθήνα (Χάρτης) O Καιρός: ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ τώρα από το meteo.gr

Περιρραντήριο που φέρει έμμετρη επιγραφή, ανάθημα του Κωμωνίδη στη θεά Αθηνά. 500–480 π.Χ περίπου.