Ο "Στοχαστής", Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα, Αττική
Πως θα πάω: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα, Αττική (Χάρτης) O Καιρός: ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ τώρα από το meteo.gr

Ο ΄Στοχαστής’. Μεγάλου μεγέθους πήλινο συμπαγές ειδώλιο καθιστής ανδρικής μορφής από την περιοχή της Καρδίτσας Θεσσαλίας της Τελικής Νεολιθικής περιόδου (4500-3300 π.Χ.)

Είναι μοναδικό, το μεγαλύτερο ως τώρα έργο της νεολιθικής εποχής που αγγίζει τα όρια της πλαστικής. Το έργο είναι αδέξιο στις λεπτομέρειές του. Τα επιμέρους όμως στοιχεία συνθέτουν τη μορφή ενός ρωμαλέου άνδρα με βλέμμα ευθυτενές.

Το έντονο ιθυφαλλικό στοιχείο, σπασμένο στο μεγαλύτερο μέρος του, σε συνδυασμό με το μέγεθος του ειδωλίου υποδηλώνουν το θρησκευτικό χαρακτήρα του. Πιθανόν να παρίστανε αγροτική θεότητα που σχετίζεσαι με την καρποφορία της γης.