Ιωνικό κιονόκρανο από πεντελικό μάρμαρο, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα, Αττική
Πως θα πάω: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα, Αττική (Χάρτης) O Καιρός: ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ τώρα από το meteo.gr

Ιωνικό κιονόκρανο. Μάρμαρο πεντελικό. Βρέθηκε στην Αθήνα. Θα πρέπει να βρίσκονταν στην κορυφή ενός κίονα και πάνω του ήταν στερεωμένο ένα αγαλματίδιο. Γύρω στο 500-490 π.Χ

Βρίσκεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.