Μνημείο Αθανάσιου Διάκου, Αλαμάνα, Φθιώτιδα
O Καιρός: ΛΑΜΙΑ τώρα από το meteo.gr

To μνημείο βρίσκεται στη γέφυρα της Αλαμάνας, δίπλα στην Εθνική Αθηνών-Λαμίας, 12 χιλ περίπου από τη Λαμία.

Εκεί κοντά έγινε η μάχη της Αλαμάνας στις 22 Απριλίου 1821 με το στρατό του Ομέρ Βρυώνη.

Κατά τη μάχη ο Αθανάσιος Μασσαβέτας (αυτό είναι το πραγματικό όνομα του Διάκου) συνελήφθηκε και πέθανε μαρτυρικά…