Μπούζι (Μεσημβιάνθεμο), Άλιμος, Αττική
Πως θα πάω: Άλιμος, Αττική (Χάρτης) O Καιρός: ΒΟΥΛΑ - ΒΑΡΚΙΖΑ  τώρα από το meteo.gr

Μπούζι (Μεσημβιάνθεμο)
Άλιμος, Αττική
Δεκέμβριος 2014