Μαρμαρογλύπτης εργάζεται στο Ναό της Αθηνάς, Αρχαία Καθραία, Κέα, Κυκλάδες
Πως θα πάω: Αρχαιολογικός χώρος Καθραίας, Κέα, Κυκλάδες (Χάρτης) O Καιρός: ΚΕΑ - ΤΖΙΑ τώρα από το meteo.gr

Η φωτογραφία δείχνει το σκάψιμο ενός μαρμάρου με σβουράκι, που προορίζεται για την αναστήλωση του ναού της Αθηνάς.

Σεπτέμβριος 2014