Άγαλμα Κυβέλης, Αρχαιολογικό Μουσείο Χαιρώνειας, Βοιωτία
Πως θα πάω: Αρχαιολογικό Μουσείο Χαιρώνειας (Χάρτης) O Καιρός: ΛΙΒΑΔΕΙΑ τώρα από το meteo.gr

Άγαλμα Κυβέλης. Πεντελικό μάρμαρο. Από τη Λιβαδειά.

Το άγαλμα ήταν ανάθημα της Σωσικλείας Νεικολάου. ιέρειας της Κυβέλης  και έργο του Αθηναίου γλύπτη Ερμεία Ανθεστηρίου, σύμφωνα με τη χαραγμένη στο υποπόδιο επιγραφή.

Πρόκειται για Ρωμαϊκό αντίγραφο (2ος  μ.Χ αιώνας , του φημισμένου αγάλματος της Κυβέλης, έργου του Πάριου γλύπτη Αγοράκριτου, μαθητή του Φειδία (450-440 π.Χ) που ήταν στημένο στο Μητρώο της Αγοράς  των Αθηνών.