Αμφορέας από τον Ορχομενό, Αρχαιολογικό Μουσείο Χαιρώνειας, Βοιωτία
Πως θα πάω: Αρχαιολογικό Μουσείο Χαιρώνειας (Χάρτης) O Καιρός: ΛΙΒΑΔΕΙΑ τώρα από το meteo.gr

Αμφορέας από τον Ορχομενό. Ύστερη Πρωτοελλαδική ΙΙ περίοδος (2400 – 2200 π.Χ)

Αγγεία αυτού του τύπου, εκτός από την αποθηκευτική τους χρήση, χρησιμοποιούνται και στη διακίνηση υγρών προϊόντων δια θαλάσσης. Μαρτυρία για αυτό αποτελεί η εύρεση τους στο ναυάγιο της νήσου Δοκού, στο Σαρωνικό κόλπο, το πρωιμότερο ναυάγιο στον Ελλαδικό χώρο, που χρονολογείται στην Πρώιμη Εποχή του Χαλκού.